O Firmě

Firma Miroslav Šťastný – ELTRO, byla založena v roce 1991 jako malý rodinný podnik, provozující truhlářskou dílnu a elektro-montážní práce.
V následujících letech, došlo k rozšíření stávajících činností a stěhování firmy do vlastních prostor.
Truhlářská výroba se rozšířila o vlastní sušičku dřeva, sklad surového dřeva a přesný CNC obráběcí stroj.
Následovalo pořízení vysokozdvižných plošin pro montáže veřejného osvětlení, jeřábu a bagru pro manipulace a zemní práce.

Od 1. 1. 2013 dochází ke změně názvu a právní formy na – ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o.
Vlastnická struktura firmy zůstává nezměněná.