Inovace ve výrobě akustických obkladů

Název projektu: Inovace ve výrobě akustických obkladů

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000631

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram INOVACE I a jeho předmětem je komplexní inovační proces spočívající ve výrobkové i procesní inovaci. Předmětem projektu je komplexní inovace výrobního procesu, související se zavedením nové generace akustických obkladů. Součástí projektu je pořízení vhodných výrobních technologií a vytvoření nové výrobkové řady akustických obkladů, vycházející z nově vyvinuté technologie, chráněné patentem.

Cílem projektu je zavést do výroby zcela nový typ akustického obkladu, který umožňuje nežádoucí snížení úniků hluku do okolí a s tím související zavedení nového výrobního procesu, zabývajícího se průmyslovou produkcí výrobkové řady, která bude využívat tento patentově chráněný obklad.

V důsledku projektu dojde k uvedení na trh nové výrobkové řady, založené na inovativním akustickém obkladu. Druhotnou změnou bude zlepšení akustických vlastností staveb, které budou tento produkt využívat. Bude se jednat jak o vylepšení ve smyslu snížení úniků nežádoucího akustického znečištění do okolí, tak i ve smyslu zlepšení akustických vlastností místností tam, kde je to žádoucí (potlačení tříštění, násobení či deformace zvuků), typicky v hudebních klubech, zkušebnách apod.

Inovace ve výrobě akustických obkladů